[2012] Synchrodogs - Femen for Dazed & Confused (komercja chronologicznie #3)

Femen to feministyczny, nieformalny Ukraiński ruch społeczny, który powstał w Kijowie w 2008 roku. Ruch tworzą kobiety pochodzące ze środowisk akademickich. Najważniejszym polem działania są protesty przeciwko szeroko pojętemu patriarchatowi, w tym przeciwko prostytucji, przemocy wobec kobiet i naruszaniu praw obywatelskich. Ruch powstał między innymi ze sprzeciwu wobec kierunku w jakim zmierza sytuacja polityczna na Ukrainie po upadku Pomarańczowej Rewolucji. Typowa forma protestu używana przez Femen to, zakłócanie wydarzeń publicznych przez uczestniczki tego ruchu ubrane w ukraińskie wianki oraz będące topless, a na ciele mające wymalowane główne hasła protestu:
The Moscow Times, 2014
Jak same piszą, zrozumiały, że problemem nie jest ciało czy nagość, ale to z jakiego punktu patrzymy na to ciało, że nie trzeba zakrywać ciała, trzeb zakryć punkt widzenia - Przeformułować zasady gry, zabrać władze nas swoim ciałem patriarchatowi obecnemu w żuciu społecznym od religii po branżę rozrywkowa i reklamę. Ruchy feministyczne XX wieku zwalczały przedmiotowe traktowanie kobiet zaprzeczając seksualności kobiet - obcinając sobie włosy i przyjmując męski styl ubierania. Sposob jaki Femen wybrał na osiągnięcie tego celu jest zupełnie inny, to przejęcie tego wizerunku "Danie światu nowej nagiej Kobiety, agresywnej, silnej i pięknej. Sposób działania grupy jest bliski performansowi w jego najbardziej radykalnej formie.

Edytorial dla niezależnego Londyńskiego magazynu lifestajlowego "Dazed & Confused", obecnie "Dazed" to kolejny po autorskim i dokumentalnym projekcie "Ukraina" społecznie zaangażowana wypowiedź Synchrodogs.
Materiał ten zawiera najbardziej w mojej opinii radykalne obrazy wyprodukowane przez synchrodogs:

Synchrodogs zrezygnowali tutaj z typowych dla siebie wielowarstwowych w sensie znaczeniowym obrazów. Nie poszli też tropem na przykład Agnieszki Rays, czy innych fotografów pokazujących działaczki Femenu tak jak występują podczas swoich akcji. Wybrali formę zbliżoną do istoty działań aktywistek: radykalnie perswazji.
Każda z prac ma bardzo mocny, wręcz plakatowy przekaz. Zamieszczone wyżej fotografie można odczytać następująco: "siła", "władza", "Ukraina". Wybór takiego stylu podkreśla radykalności spójność komunikatu Femenu.

Co ciekawe, bardzo rzadko temat tego projektu pojawia się w tak wielu wywiadach z Synchrodogs, które można znaleźć w sieci...

Comments